Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego dla małych firm.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

Dotacje skierowane są dla przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Warunki które trzeba spełnić aby otrzymać wsparcie:

  • Spadek przychodów o przynajmniej 30 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznie okresu ubiegłego roku. Pierwszym miesiącem który może być porównywany jest marzec 2020 roku.
  • Przedsiębiorstwo musiało działać 31 grudnia 2019 roku
  • Brak zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku na rzecz Urzędu skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki wyżej wymienione są warunkami ogólnymi. W poszczególnych województwach warunki te mogą być jednak modyfikowane. Wprowadzone mogą zostać również dodatkowe warunki.

Jaka może być wysokość bezzwrotnej dotacji.

Wartość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana jest według następującego wzoru:

Dotacja =  7845,11 zł * √x

gdzie x oznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.

Dotacja przysługuje również osobom samozatrudnionym. Miesięczna wysokość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie zatem 7845,11 zł.

Z kolei firma zatrudniająca 8 pracowników może wnioskować o miesięczną dotację o wartości 7845,11 zł * √9, tj. w kwocie 23535,33 zł.

Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie przez 3 miesiące. Oznacza to, że całkowita wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie 3 x 7845,11 zł, czyli 23535,33 zł.

W jaki sposób złożyć wniosek o bezzwrotną dotację?

Dla mikro i małych przedsiębiorców, bezzwrotne dotacje uruchamiane są przez marszałków poszczególnych województw. Marszałkowie województw mogą, ale nie muszą uruchomić dotacji w ramach opisywanego programu. Termin uruchomienia dotacji może w każdy województwie różnić się od siebie.

Sposób składania wniosków w każdym z województw może się różnić. Ponadto, niektóre województwa wprowadzają do programu dodatkowe warunki, np. możliwość skorzystania z dotacji tylko wtedy, gdy firma prowadzi działalność jedynie w określonych branżach. Inne z kolei zaostrzają istniejące już warunki, np. zwiększenie wymaganego spadku przychodów.

Lista województw wraz z linkami do informacji o dotacji i sposobu składania wniosków. (Dane na dzień 02.07.2020)

  • pomorskie – program nie został uruchomiony. Uruchomiono zbliżony program skierowany do jedynie kilku branż (zobacz szczegóły).
  • śląskie – program nie został uruchomiony
  • świętokrzyskie – program zostanie uruchomiony w lipcu 2020 r. (zobacz szczegóły).
  • warmińsko-mazurskie – program zostanie uruchomiony w III kwartale 2020 r. (zobacz szczegóły)
  • wielkopolskie – program rusza pod koniec lipca 2020 r. (zobacz szczegóły)
  • zachodniopomorskie – program rusza w drugiej połowie lipca (zobacz szczegóły)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *