Nowa matryca stawek VAT już od 01 lipca 2020

Drogi przedsiębiorco, od 1 lipca 2020 zacznie obowiązywać nowa matryca VAT.

Pierwotnym terminem wprowadzenia nowej matrycy VAT był 1 kwietnia 2020r. Jednak, w związku z pandemią Covid-19, termin ten został odroczony.

Stawki VAT pozostają bez zmian. Podstawową stawką jest 23%. Istnieją również stawki obniżone takie jak: 8%, 5%, 0%. Wprowadzone zmiany mają uprościć system stawek i wykluczyć sytuacje, w której bardzo podobne do siebie towary posiadały inną stawkę podatku VAT.

Równocześnie z rozpoczęciem obowiązywania nowej matrycy VAT, zmienią się symbole statystyczne do celów VAT. Dla towarów i usług nie będą miały już zastosowania symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług(PKWiU) z 2008 roku. Zamiast nich, dla towarów zastosowanie będą miału przede wszystkim CN (tzw. nomenklatury scalonej), a dla usług symbole PKWiU z 2015 roku.

Nowe stawki VAT

Nowelizacja ukazuje załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT w nowym brzemieniu. Wyżej wymienione załączniki dotyczą towarów i usług opodatkowanych według obniżonych stawek 5% i 8%. Zmiana stawki będzie dotyczyć między innymi pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Przed nowelizacją objęte były one 5,8 i 23% stawką.

Przykładowe zmiany stawek Vat:

TowarAktualniePo 1 lipca 2020r.
Owoce tropikalne i cytrusowe8%5%
Pieczywo5%,8% lub
23%
5%
Zupy, buliony, żywność homogenizowana8%5%
Musztarda, przyprawa słodka papryka,
niektóre przyprawy przetworzone(np.pieprz)
23%8%
Produkty dla niemowląt i dzieci8%5%
Artykuły higieniczne np. pieluchy, tampony8%5%
Niektóre przyprawy nieprzetworzenie 5%8%
Homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki,
mięczaki i bezkręgowce
5%23%
Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych8%23%

Ustalenie stawki VAT.

Ustalenie stawki VAT będzie następowało za pomocą działów CN oraz PKWiU 2015. Tak więc towary/usługi objęte stawką 7% (aktualnie załącznik obejmuje stawkę 8%) znajdują się w załączniku nr 3 ustawy o VAT. W załączniku nr 10 znajdują się towary/usługi objęte stawką 5%. Zaktualizowany o nowe kody CN i PKWiU 2015 zostanie również załącznik nr 15 ustawy, który zawiera towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności oraz załącznik nr 12 dotyczący towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tj. zwolnienia podmiotowego ze względu na limit obrotów).

Ustawodawca w trakcie tworzenia nowej matrycy VAT miał na celu zmniejszenie liczby pozycji na nowych załącznikach 3 i 10 ustawy o VAT. W sytuacji, gdy nastąpiła konieczność zmiany stawki VAT, w większości przypadków nastąpiło jej obniżenie.

Obowiązki przedsiębiorcy przed zmianami

Przedsiębiorca w wyniku zbliżającego się obowiązku stosowania nowej matrycy stawek VAT dla towarów i usług będzie musiał:

  • dobrać system księgowy oraz magazynowy, w którym będzie miał możliwość dobrowolnego przypisania numeru CN do produktu oraz właściwej stawki VAT;
  • wprowadzić zmiany w stosowanych stawkach VAT na kasie fiskalnej;
  • sprawdzić umowy z kontrahentami – czy po wejściu matrycy stawek VAT nie dojdzie do zmiany wartości transakcji, np. ze stawki 8% na 23% – i przeanalizować, czy podatnik nie będzie z tego tytułu stratny;
  • sporządzić nowe cenniki na podstawie nowych stawek VAT dla niektórych towarów/usług.