W zakres usług księgowych wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,

W zakres świadczonych usług kadrowo-płacowych wchodzi:

 • zakładanie, prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • naliczanie płac, premii, wynagrodzeń w czasie urlopów, itp.
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

*Wszystkie kwoty podane są w wartości netto.